SADAT – Erdoğan’ın Özel Ordusu

Erdoğan’ın özel ordusu SADAT üzerine çarpıcı bir analiz. Kasıtlı olarak yasal ve idari gözetimin dışında tutulan SADAT, geniş ve belirsiz görev tanımı ile Erdoğan’ın yurt içi ve dışındaki örtülü amaçları için rahatlıkla kullanılabiliyor. Tam metin için bağlantıyı tıklayınız. SADAT – Erdoğan’ın Özel Ordusu 2017

Kin Liability

Erdogan recently picked a fight[1] with Germany over the refusal of party rallies for upcoming referendum, which will grant him sweeping powers over all branches of government. The move is a well-practiced one, as Erdogan regularly demonized internal or external groups or states before elections, increasing polarization in the society. However, as Erdogan blames Germany…

Gerçeğin Peşinde – 15 Temmuz 2016

Kimliğini gizli tutan 15 Temmuz mağdurları tarafından o gece ve akabinde yaşananları aydınlatmaya yönelik olarak hazırlanmış kapsamlı bir çalışma. Tam metin için bağlantıya tıklayınız. Gerçeğin peşinde – 15 Temmuz 2016.

Broken Wings

Turkish Air Force has been direly impacted by the recent purge and the effects were felt very quickly in the battlefield. Despite having close to 300 fighters in the inventory and operating in a rather small operational arena, Turkey resorted asking US for air support for the ground forces. The well-publicized “joint” operations with Russia…